1er au 5 SEPTEMBRE 2012 – JOURNÉES THÉÂTRALES DE TIZI-OUZOU: «TIGAWT D WAWAL» DEG AT IRATEN

pdf_img2353right-doc2352-4.jpg

«TIGAWT D WAWAL» DEG AT IRATEN

ACTION ET PAROLE À AIT IRATEN –TIZI OUZOU

Azul (Salut)

ALƔU!

Ilmend n wesnubget n tiddukla «Tigejdit»,

«Tigawt d wawal» deg At Iraten.

Ussan umezgun «Tigejdit» n At Iraten -Tizi-Wezzu

( Taẓrig tis-snat) seg 01 ar 05/09/2012.

Tamezgunt «TURART N SA (7) TWACULIN»

a d-tili ass n Waram (ttlata)

04/09/2012 ɣef 15 (t),00

deg tzeqqa «Afrik»-At Iraten

.

Ansuf yes-wen (kent).

_____

INFORMATION!

À l’invitation de l’association «Tigejdit»,
la troupe théâtrale «Tigawt d wawal (Action et parole)»

de l’association culturelle Numidya d’Oran

sera à Ait Iraten –Tizi ouzou.

Journées théâtrales «Tigejdit» d’Ait Iraten -Tizi ouzou

(2ème édition)

du 01 au 05/09/2012.

Le spectacle théâtral « JEUX DES SEPT FAMILLES »

aura lieu Mardi 04/09/12 à 15h00

à la salle «Afrique» Ait Iraten -Tizi ouzou.

Soyez les bien venu(e)s.

Tanemmirt (merci)

Awetniri seg Wehran (d’Oran)


ait_iraten_1.jpg

«Tigawt d wawal» deg Larebεa n At Iraten – Tizi-Wezzu, aseggas 2005.

Assen ay Azwaw, i k-id-mmektiγ, i s-nniγ : – Ay imεezzan n yiwwas γurwet ad tuγalem d ineḥyaf n kullas si tmusni d tmuγli taγezfant, d tullya n wul d leεqel.

Dda Lmulud At MƐEMMER “Tabrat i Muḥend Azwaw γef tmusni”.

ait_iraten_2.jpg

«Tigawt d wawal »zdat uẓekka n Dda Lmulud At Mɛemmer

deg Tewrirt-Mimun-At Yanni- Tizi-Wezzu, 10 Ɣuct 2012.

Aẓekka n Dda Lmulud At MƐEMMER* di tlemmast n rrsaḍ (zzbel): ahicur, tuga (asaɣur), tiqreɛtin n wuzzi (ccrab) d icabcaqen (iquṭiyen) n lbirra!..

D lɛar fell-aɣ waya!!!!!

Taluft-a, d tin tessaweḍ “Tigawt d wawal” i uselway n tɣiwant n At Yanni.

Si tama-s netta, ɣas yenna d akken timeqbert-a d ayla

imawlan-is, mačči n tɣiwant, maca, iṛeggem (iweɛɛed)-aɣ-d akken ad yazen iqeddacen ara tt-yessizedgen.

Ay at nnif, anda-t laṣal ?!

G.M: ula d isem n “Dda Lmulud” tettwazleg tira-s ɣef uẓekka, amedya kan “Muḥend” yettwaru Muḥed!

ait_iraten_3.jpg

“Tigawt d wawal” zdat n Tleṭṭaṭt deg irebbi n Ǧerǧer – 11/08/12.

“Ɣas ma akka d ameddaḥ

Xḍiɣ-as i ccḍeḥ

Mačči d ccɣel-iw”

Zdak Mulud.

Awetniri seg Wehran